Anty-Faust

anty-faust

Podróż autora książki przez film „Zawód reporter” – to ujawnienie metodą analitycznych porównań arcydzieł Goethego i Antonioniego – wędrówki odwiecznego mitycznego motywu zaniechania biografii nieudanej i jednoczesnego łaknienia nowego istnienia spełnionego.

Podróż autora książki przez film „Zawód reporter” – to ujawnienie metodą analitycznych porównań arcydzieł Goethego i Antonioniego – wędrówki odwiecznego mitycznego motywu zaniechania biografii nieudanej i jednoczesnego łaknienia nowego istnienia spełnionego.

Archetyp Fausta, wędrujący w cywilizacji łacińskiej przed Goethem jeszcze, według autora książki przenika w coraz to nowe uwspółcześnienia – aż do naszej epoki kryzysu wartości – wybuchając filmową opowieścią o kolejnym przegranym życiu, które zamieniając się w inne, jednak też jest klęską.
Potęgą zamysłu Goethego była wiara w zbawienie ryzykanta przemieniającego swe życie.
Głębią zamysłu Antonioniego, wyzbywającego się deklaracji XIX-wiecznego pierwowzoru, jest atmosfera najintymniejszej tajemnicy końca ludzkiego istnienia.
Formy tej tajemnicy rozsiane w filmie ..Zawód reporter” – autor książki rozkodowuje, porównując je z sekretami arcydzieł malarstwa i literatury oraz mistyczną tradycją chrześcijaństwa.

Królikiewicz akcentuje, że podobnie jak u Goethego, szafarzem ostatecznego celu naszych dążeń i zmagań jest Instancja, którą mistrz współczesnego kina ukrywa pod zamaskowanymi symbolami, wyrysowanymi magiczną inscenizacją słynnego przedostatniego ujęcia filmu, które już na zawsze weszło do historii i teorii kina. Są to ukryte tam litery: Alfa i Omega – które odczytane, odsłaniają z nagła ukryty sens filmu.

książka posiada 150 stron

próba analizy filmu „Zawód reporter” Michelangelo Antonioniego

Zamów książkę

Archetyp Fausta, wędrujący w cywilizacji łacińskiej przed Goethem jeszcze, według autora książki przenika w coraz to nowe uwspółcześnienia – aż do naszej epoki kryzysu wartości – wybuchając filmową opowieścią o kolejnym przegranym życiu, które zamieniając się w inne, jednak też jest klęską.
Potęgą zamysłu Goethego była wiara w zbawienie ryzykanta przemieniającego swe życie.
Głębią zamysłu Antonioniego, wyzbywającego się deklaracji XIX-wiecznego pierwowzoru, jest atmosfera najintymniejszej tajemnicy końca ludzkiego istnienia.
Formy tej tajemnicy rozsiane w filmie ..Zawód reporter” – autor książki rozkodowuje, porównując je z sekretami arcydzieł malarstwa i literatury oraz mistyczną tradycją chrześcijaństwa.

Królikiewicz akcentuje, że podobnie jak u Goethego, szafarzem ostatecznego celu naszych dążeń i zmagań jest Instancja, którą mistrz współczesnego kina ukrywa pod zamaskowanymi symbolami, wyrysowanymi magiczną inscenizacją słynnego przedostatniego ujęcia filmu, które już na zawsze weszło do historii i teorii kina. Są to ukryte tam litery: Alfa i Omega – które odczytane, odsłaniają z nagła ukryty sens filmu.

książka posiada 150 stron

próba analizy filmu „Zawód reporter” Michelangelo Antonioniego

Zamów książkę