Bardzo krótki strajk

bardzo krótki strajk

Dane techniczne: BTC-SP, 52 min.
Rok: 2007
Premiera: 12 czerwca 2007 r. w Sejmie RP

Ferment społeczny i niepodległościowy wywołany jesienią 1980 roku przez „Solidarność” stworzył możliwość dialogu między narodem a rządzącymi komunistami. Dialogu a nie siły.
Jak zawsze, do „buntu i naporu” szybko dołączyli studenci. Chcieli autonomii polskich uczelni i własnej niezależnej reprezentacji, a także suwerenności, bez „kierowniczej roli partii”. Gdy nie doczekali się spełnienia tych marzeń, na początku 1981 r. na studenci Uniwersytetu Łódzkiego ruszyli do I długiego strajku, zakończonego sukcesem, a kiedy w grudniu 1981 roku ogłoszono stan wojenny, ci sami studenci rzucili się do protestu w formie okupacyjnego strajku, zakończonego pacyfikacją

Film jest złożony zarówno z wypowiedzi bohaterów i świadków tamtych wydarzeń, archiwaliów, jak i sekwencji inscenizowanych. Aby oddać atmosferę tamtych wydarzeń zainscenizowano i sfilmowano kilka trudnych scen zbiorowych (akcja pacyfikacyjna ZOMO na skrzyżowaniu Składowej, Uniwersyteckiej i Narutowicza z udziałem kilkuset osób, oddziałów wojska i ZOMO, samochodów i wozów opancerzonych; szturm oddziałów za pomocą pałek, armatek łzawiących rozprasza tłum; wdarcie się do gmachów Rektoratu i Wydziału Prawa oddziałów ZOMO; inscenizacja brutalnego przerwania posiedzenia uczelnianego posiedzenia egzekutywy PZPR w Rektoracie; interwencja ZOMO w Dziekanacie Wydziału Prawa; dewastacja wnętrza i sprzętów w Rektoracie) a także kilka scen kameralnych – wstrząsających swym przebiegiem i wymową.

W 25 rocznicę okupacyjnego studenckiego strajku uczestnicy strajku, którego inicjatorami byli liderzy Niezależnego Zrzeszenia Studentów i dzisiejsi studenci, również członkowie NZS – próbują w formie psychodramy wspólnie zrekonstruować strajk, w którym doszło do masakry i prawdopodobnie do śmierci studentki. Chcą przekazać sobie „ducha czasu” i „ducha miejsca” tamtej odwagi i poświęcenia.
Całość – nieoczekiwanie – kończy przesłanie dotyczące potrzeby altruizmu w dniu dzisiejszym.

Pełna obsada i ekipa

GOŚĆMI NASZEGO FILMU byli:
Joanna Śmigielska-Grzywaczewska
Janusz Michaluk
Leszek Owczarek
Mieczysław Rutowicz
Adam Hohendorff
Mirosław Grycuk
Teresa Romanowska
Rafał Kasprzyk
Witold Krauze
Witold Wonko
Wojciech Walczak
Zbigniew Koszałkowski
Halina Wyciszkiewicz

oraz inni uczestnicy
strajku okupacyjnego lub wydarzeń grudniowych

Grażyna Anczykowska
Kajus Augustyniak
Edward Chudzik
Włodzimierz Domagalski
Dariusz Drewnicz
Barbara Gruchała
Tomasz Jaroszewicz
Piotr Jaworski
Aldona Kowalska
Gabriela Krzysińska
Piotr Krzywicki
Jacek Nowak
Helena Pietraszkiewicz
Anna Pikulska-Robaszkiewicz
Janusz Przybylski
Marek Przybyłek
Barbara Sakowicz
Krzysztof Straus
Maria Straus-Stanisławek
Grzegorz Szczukocki
Jan Widuliński
Tomasz Włodkowski
Witold Wonko

UDZIAŁ W REKONSTRUKCJACH
WYDARZEŃ WZIĘLI

aktorzy:
Maria Białobrzeska
Róża Chrabelska
Barbara Połomska-Erol
Jowita Popow-Romanowska
Danuta Rynkiewicz
Gabriela Sarnecka
Grażyna Suchocka
Aleksander Benczak
Stanisław Brejdygant
Longin Chlebowski
Ryszard Chlebuś
Mieczysław Gajda
Eugeniusz Korczarowski
Jerzy Krasuń
Janusz Kubicki
Piotr Seweryński
Sławomir Sulej
Michał Szewczyk
Włodzimierz Twardowski
Maciej Zalewski

studenci:
Dorota Bonawenturczak
Katarzyna Borek
Justyna Cieślik
Paulina Kołodziej
Emila Kudra
Justyna Kumor
Teresa Kustusz
Aleksandra Lewińska
Żaneta Małkowska
Justyna Pabijanek
Anna Szulc
Konrad Barasiński
Łukasz Bzura
Wojciech Kołodziejczyk
Paweł Kudaj
Michał Lewandowski
Jakub Łaszczewski
Witold Łuczyński
Michał Mikołajczak
Maciej Mikulski
Piotr Mokrzycki
Mateusz Pawłowski
Michał Płusa
Rafał Rybak

statyści:
Halina Rotberg
Ewa Wajnryb-Kołodziej
Arkadiusz Andruszkiewicz
Szymon Blaźniak
Sławomir Błaziński
Bogdan Choryłek
Łukasz Daszyński
Jerzy Domagała
Piotr Domagała
Dariusz Dutkalski
Krzysztof Figiel
Stanisław Figiel
Wiesław Figiel
Przemysław Fisiak
Wiesław Fisiak
Grzegorz Gołaszewski
Bogdan Gnysiński
Kamil Kacprzak
Piotr Kempa
Dariusz Kossakowski
Mariusz Marszał
Adrian Nowakowski
Bartłomiej Nowosielski
Leszek Ozga
Marcin Piwkowski
Krzysztof Przyborowski
Tadeusz Rosiński
Szymon Rząca
Krzysztof Smejda
Andrzej Szczęch
Marek Urbaniak
Jan Wasiak
Sławomir Wosiecki
Sławomir Zaorski

Kaskaderzy
Józef Grzeszczak
Kamil Pawłowski
Stanisław Madej
Gracjan Igor Tomaszewski

Efekty specjalne
Piotr Kępa
Krzysztof Kudra

FILM POWSTAŁ
pod Patronatem Honorowym
Prezydenta Łodzi dr Jerzego Kropiwnickiego

Film współfinansowany przez:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz
Polski Instytut Sztuki Filmowej

Dziękujemy za pomoc w realizacji:

dr Krzysztofowi Olendzkiemu – Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Wiesławowi Pusiowi – Rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego
prof. Zbigniewowi Góralowi – Dziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego
Alicji Korytkowskiej – Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
Pracownikom Uniwersytetu Łódzkiego
- dr Dariuszowi Klemantowiczowi
- Krystynie Niewiadomskiej
- Janinie Ochrytkow
Archiwistom Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Łódzkiego:
- Pawłowi Perzynie
- Marcinowi Sobczakowi
- Radosławowi Petermanowi
- Leszkowi Próchniakowi
Działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów:
- Lechowi Sekyrze
- Markowi Brzękale
- Aleksandrowi Buczkowskiemu
- Monice Nowak
- Katarzynie Michalak
- Mateuszowi Karolakowi
Henrykowi Marczakowi – Sekretarzowi Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej
Sławomirowi Selidze – Komendantowi Straży Miejskiej w Łodzi
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starego Złotna
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiączynia Dolnego
Wojewódzkiej Komendzie Policji w Łodzi

za użyczenie jubileuszowych opracowań edytorskich
oraz fotografii i dokumentów:
- Edwardowi Chudzikowi
- Zbigniewowi Józefowi Dominiakowi
- Wojciechowi Hemplowi
- Jackowi Jordanowi
- Zbigniewowi Koszałkowskiemu
Andrzejowi Terleckiemu – Prezesowi Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Bezrobotnych
ks. Kazimierzowi Dąbrowskiemu z Archiwum Archidiecezji Łódzkiej
Zarządowi Dróg i Transportu w Łodzi
Klubowi Miłośników Starych Tramwajów

REALIZATORZY

Konsultanci
Krzysztof Osada
Mieczysław Rutowicz

Dyżurni planu
Piotr Budner
Leszek Pawlak
Karolina Kierasińska

Asystent operatora obrazu
Bogumił Nebelski

Obsługa wózka zdjęciowego
Andrzej Szwed

Pirotechnik
Sławomir Maślanka

Oświetlenie
Mirosław Kowalczyk
Andrzej Stępień
Maciej Zwierzchowski

Współpraca produkcyjna
Krystyna Królikiewicz
Małgorzata Wierzbicka

Kierownik planu
Bolesław K. Galczak
Dariusz Janiec

Współpraca realizacyjna
Krzysztof Osada
Grażyna Suchocka
Maciej Zalewski

Scenografia, kostiumy, charakteryzacja
Beata Tumkiewicz

Muzyka
„Legenda” Henryka Wieniawskiego
z Archiwum Polskiego Radia S.A.

Dźwięk
Janusz Jeziorski
Bogumiła Kłopotowska
Robert Buczkowski

Oprawa muzyczna
Bogumiła Kłopotowska
Grzegorz Królikiewicz

Montaż
Marcin Erol

Zdjęcia
Stanisław Ścieszko
Rafał Wróblewski
Roman Dębski

Kierownik produkcji
Bogna Janiec
Bolesław K. Galczak

Scenariusz i reżyseria
Grzegorz Królikiewicz

Produkcja
Studio Filmowe „N” Sp. z o.o. ©
2007