Epitafia polskie

epitafia polskie

Dane techniczne: BTC-SP, barwny. 54 min.
Rok: 1996

Widowisko inspirowane najpiękniejszymi polskimi wierszami nagrobnymi, jakie począwszy od XVI w. umieszczano na grobach, a zebranymi przez prof. Jacka Kolbuszewskiego w książce „Co mnie dzisiaj, jutro tobie”. Epitafia te opisują sposoby przeżywania żałoby – odbijają się w nich przemiany ludzkich postaw wobec śmierci – oraz sposoby pojmowania istoty życia.

Widowisko było okazją twórczego spotkania Grzegorza Królikiewicza i Leszka Mądzika.

Pełna obsada i ekipa

Wiersze interpretują następujący aktorzy:

Mirosława Marcheluk
Alicja Knast
Anna Bedryńska-Borowicz
Romana Kamińska
Maria Klejdysz
Jolanta Szajna
Urszula Modrzyńska
Barbara Dzido-Lelińska
Alicja Cichecka
Ewa Wójcik-Wichrowska
Mirosława Olbińska
Teresa Makarska
Barbara Lauks
Anna Grzeszczak
Hanna Molenda
Zofia Plewińska
Barbara Dębińska
Bożena Świtaj
Gabriela Sarnecka
Róża Czaplewska
Agnieszka Kowalska- Bednarz
Halina Sobolewska
Julitta Sękiewicz
Aleksandra Nieśpielak
Karolina Lutczyn
Agnieszka Greinert
Dominika Danowska
Ewa Beata Wiśniewska
Ewa Kutynia
Anna Deka
Angelika Brykczyńska
Beata Kowalska
Monika Frajmut
Zuzia Zachara
Paweł Majchrowski
Krzysztof Janczar
Artur Podgórzak
Przemysław Dąbrowski
Staśkiewicz
Wilczyński
Zbigniew Józefowicz
Stanisław Kamiński
Bogusław Sochnacki
Marian Stanisławski
Henryk Staszewski
Sławomir Misiurewicz
Piotr Lauks
Aleksander Benczak
Andrzej Wichrowski
Ireneusz Kaskiewicz
Andrzej Bryg
Andrzej Kierc
Mariusz Olbiński
Sławomir Sulej
Ryszard Kotys
Mirosław Henke
Andrzej Głoskowski
Michał Szewczyk
Aleksander Bednarz
Ryszrd Mróz
Sebastian Nietupski
Artur Majewski
Dariusz Wiktorowicz
Robert Michalak
Piotr Kaźmierczak
Władysław Malczewski

Autor
Jacek Kolbuszewski

Scenariusz i reżyseria
Grzegorz Królikiewicz

Operator obrazu
Stanisław Śliskowski

Operator kamery
Rafał Wróblewski
Andrzej Wojciechowski

Fotosista
Rafał Wróblewski

Kierownik produkcji
Jacek Raginis

Scenograf
Leszek Mądzik
Beata Tumkiewicz

Kostiumograf i artysta plastyk
Beata Tumkiewicz

Operator dżwięku
Ewa Usielska-Bogusz

Montaż
Leszek Orlewicz

II reżyser
Mirosława Marcheluk
Piotr Gralak

Charakteryzator
Bernadetta Kundicz-Adamska
Bożena Kobierzycka

Kosultant muzyczny
Barbara Okoń-Makowska

Produkcja
Studio Filmowe „N” dla Telewizji Polskiej