Tag Archives: tv play

wieczernik

Wieczernik

Dane techniczne: BTC-SP, 60 min.
Rok: 2001

Dramat poetycki Ernesta Brylla, nawiązujący do tradycji chrześcijańskich misteriów paschalnych. Wieczernik to miejsce, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza, pożegnalny posiłek Chrystusa z apostołami. Działo się to prawdopodobnie w czwartek, w przeddzień śmierci Jezusa na krzyżu. Po ukrzyżowaniu Mistrza Wieczernik posłużył także apostołom za schronienie w obawie przed szykanami.

zdania i uwagi

Zdania i uwagi

Dane techniczne: BTC-SP, barwny. 50 min.
Rok: 1998
Produkcja: Polska

Najkrótsze wiersze Adama Mickiewicza, są najwyższym osiągnięciem poety mistycznego. Pisał je w pokorze na marginesach dzieł filozoficznych i religijnych, wierząc że nasz świat potrzebuje proroctwa.

idea i miecz

Idea i miecz

Dane techniczne: 3 części po 90 min.
Rok: 1978

Trzy widowiska o wspólnym tytule, których akcja rozgrywa się na przełomie XIV i XV wieku w Polsce, na Litwie, w Niemczech i dotyczy dramatycznych lat wiązania unii polsko-litewskiej. Opowiadają o faktach znanych, ale ukazują nieznane przyczyny i skutki zdarzeń historycznych.

widowisko tv

Trzeci maja

Rok: 1976
Premiera: 3 V 1976 – TVP
Produkcja: Polska

Widowisko przedstawiające okoliczności i konsekwencje uchwalenia Konstytucji 3 Maja – od czasu rozpoczęcia obrad przez Sejm Czteroletni (1788-1792) do momentu przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Targowicy. Spektakl (pierwotnie noszący tytuł „Konstytucji 3 maja”) zrealizowano w rekordowym czasie 3 tygodni. Premiera odbyła się w 185 rocznicę ogłoszenia pamiętnej ustawy rządowej. Realistyczno-metaforyczne widowisko przypadło do gustu polskiej widowni i wciąż cieszy się uznaniem ze względu na jego walory artystyczne, a zwłaszcza znakomite kreacje aktorskie.

anhelli

Anhelli wg Juliusza Słowackiego

Dane techniczne: BTC-SP, barwny. 81 min.
Rok: 1999

„Anhelli” to poemat napisany prozą przez wieszcza Juliusza Słowackiego. Opowiada o tym, że trzeba w końcu rozpocząć drogę do odrodzenia Narodu. A do tego potrzebny jest namysł…. nad upadającym Narodem.Są tu przedstawione dwa źródła upadku – winy, które powodują rozpad wspólnoty Narodu:
zbrodnie potężnego wroga i zaniechania własne – tak samo zbrodnicze, jak obce ciosy.

Dane techniczne: BTC-SP, barwny. 81 min.
Rok: 1999

„Anhelli” to poemat napisany prozą przez wieszcza Juliusza Słowackiego. Opowiada o tym, że trzeba w końcu rozpocząć drogę do odrodzenia Narodu. A do tego potrzebny jest namysł…. nad upadającym Narodem.Są tu przedstawione dwa źródła upadku – winy, które powodują rozpad wspólnoty Narodu:
zbrodnie potężnego wroga i zaniechania własne – tak samo zbrodnicze, jak obce ciosy.